Obracaj.pl

OZmiany w ubezpieczeniach OC

 
 
 
 
Oto najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
która weszła w życie 11 lutego 2012:
 
 
  1. Jeśli wykupiłeś polisę u innego ubezpieczyciela, a stara umowa uległa automatycznemu przedłużeniu, możesz ją wypowiedzieć. Zapłacisz za okres polisy, który już upłynął.

  2. Firma ubezpieczeniowa, w której wykupiłeś OC, ma obowiązek poinformowania cię o kończącej się ważności polisy – najpóźniej dwa tygodnie przed jej wygaśnięciem.

  3. Przy sprzedaży/kupnie używanego samochodu polisa będzie ważna tylko do końca okresu, na który została zawarta. Umowa podpisana przez poprzedniego właściciela będzie automatycznie wygasać. Będziesz mógł też wypowiedzieć "odziedziczoną" umowę OC u agenta w dowolnym momencie jej trwania (dotychczas miałeś na to miesiąc). UWAGA! Sprzedając auto, masz obowiązek poinformowania o tym swojego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni i przekazania mu danych nowego właściciela.

  4. Po rozwiązaniu umowy przez nowego właściciela otrzymasz zwrot za każdy niewykorzystany dzień polisy, niezależnie od tego, czy wcześniej na podstawie umowy ubezpieczyciel wypłacał odszkodowanie – wcześniej w takiej sytuacji zwrot nie był możliwy.

  5. Przy wypowiedzeniu umowy OC będzie brana pod uwagę data jego wysłania (data stempla pocztowego), a nie jak dotychczas data dostarczenia wypowiedzenia do firmy ubezpieczeniowej.

  6. Wzrastają kary za brak OC – właściciel samochodu osobowego bez OC zapłaci dwukrotność płacy minimalnej, czyli 3000 zł (wcześniej – 1980 zł), a właściciel samochodu cięzarowego - trzykrotność płacy minimalnej. UWAGA! Ta zmiana obowiązuje już od 1 stycznia 2012!

  7. Jeśli kupujesz OC przez internet, dowodem na to, że posiadasz ubezpieczenie, jest wydrukowane potwierdzenie zawarcia polisy.

  8. Rezygnacji z ubezpieczenia nie trzeba przesyłać bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej, można ją złożyć reprezentującemu firmę agentowi.

Załącznik z nowelizacją ustawy do pobrania w zakładce "Materiały do pobrania"-
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 11.02.2012r.
 
 
 
 
esco, serwisy www, grafika, oprogramowanie, komputery, bielsko