Obracaj.pl

OUbezpieczenie majątku !!!

Pakiet "Bezpieczny DOM w InterRisk" to nowa, bardzo atrakcyjna  forma kompleksowego zabezpieczenia wielu obszarów Państwa życia osobistego – domu, przedmiotów mienia ruchomego, pomocy prawnej,  odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczenia na następstw nieszczęśliwych wypadków.  Zaproponowaliśmy Państwu bardzo uproszczoną przy czym bardzo korzystną formę zawarcia umowy ubezpieczenia.  Produkt  adresujemy  specjalnie do osób fizycznych (zarówno obywateli Polski jak i innego kraju, którzy posiadają odpowiedni tytuł prawny do posiadanego mienia).
 
 

Co i w jakim zakresie może zostać objęte ubezpieczeniem?

Konstrukcja Pakietu pozwala na kompleksowe zabezpieczenie interesu majątkowego Klientów, poprzez przeniesienie wielu zagrożeń związanych z posiadaniem mienia oraz wykonywaniem czynności życia prywatnego na InterRisk S.A. Vienna Insurance Group. Produkt może być sprzedawany w dwóch programach, tj. w programie podstawowym i programie rozszerzonym.

Program PODSTAWOWY obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia,
 • ubezpieczenie HOME ASSISTANCE
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Warunkiem zawarcia dowolnie wybranych ubezpieczeń z programu rozszerzonego jest zawarcie ubezpieczeń z programu podstawowego.

W skład programu ROZSZERZONEGO – oprócz ubezpieczeń wymienionych wyżej,  wchodzą następujące zdarzenia:

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie pobytu w  szpitalu,
 • ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej.
 

Atuty naszej oferty:

 • prosta forma zawarcia ubezpieczenia,
 • uprawnia do skorzystania z  dodatkowych zniżek w pozostałych ubezpieczeniach oferowanych przez nasze Towarzystwo -  nawet do 20 %.
 • Home Assistance w trzech wariantach do wyboru
 • niska cena za poszczególne rodzaje ubezpieczeń,
 • cena - już od 60 zł rocznie !
 • możliwość opłaty składki w  ratach (maksymalnie 4 raty),
 • zoptymalizowany i szeroki zakres ubezpieczeń,
 • elastyczne kryteria oceny sytuacji i potrzeb Klienta podczas przystąpienia do ubezpieczenia
 • oferta skierowana do szerokiego grona odbiorców.
 
Załącznik z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczny Dom do pobrania w zakładce "Materiały do pobrania"-
OWU Bezpieczny Dom
 
 
Przykładowy koszt ubezpieczenia domu jednorodzinnego:
suma ubezpieczenia koszt składki rocznej
300,000 zł 251 zł
500,000 zł 396 zł
 
 
Przykładowy koszt ubezpieczenia ruchomości domowych z ograniczeniem odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieży do 30%:
suma ubezpieczenia koszt składki rocznej
30,000 zł 66 zł
50,000 zł 110 zł
 
 
Przykładowy koszt ubezpieczenia OC  w życiu prywatnym:
suma ubezpieczenia koszt składki rocznej
50,000 zł 33 zł
 
 
 
Przykładowy koszt ubezpieczenia szyb okiennych i drzwiowych:
suma ubezpieczenia koszt składki rocznej
3,000 zł 66 zł
 
 
esco, serwisy www, grafika, oprogramowanie, komputery, bielsko