Obracaj.pl

OKredyt z dopłatami!

 Jeśli chcesz:

 • Kupić lub wybudować mieszkanie lub dom
 • Płacić do 50% odsetek mniej przez pierwszych 8 lat kredytowania

 

Kredyt z dopłatami w Banku Pekao SA w ramach rządowego programu Rodzina na Swoim to:

 • Niższa rata - do 50% odsetek mniej przez pierwsze 8 lat kredytu
 • Wysoka dostępna kwota kredytu
 • Okres kredytowania do 30 lat
 • Wypłata kredytu i jego spłata w złotówkach - bez ryzyka walutowego

 

Dla kogo kredyt z dopłatami?

 • Kredyt mogą uzyskać:
  • Małżonkowie
  • Osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno:
   • Małoletnie dziecko,
   • Dziecko, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny - bez względu na wiek,
   • Uczące się dziecko (do ukończenia 25 roku życia),
  • Osoby nie pozostające w związku małżeńskim (tzw. single), inne niż osoba samotnie wychowująca przynajmniej jedno dziecko;

pod warunkiem, że wniosek o kredyt preferencyjny zostanie złożony najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym Docelowy Kredytobiorca kończy 35 lat - obydwoje lub młodszy ze współmałżonków (ograniczenie wiekowe nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko)

 • W chwili podpisywania umowy kredytu preferencyjnego docelowi kredytobiorcy nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami domu lub mieszkania (dla singli będzie to pierwsze mieszkanie w życiu)
 • Maksymalna powierzchnia użytkowa kredytowanego mieszkania może wynosić 75m2, (dla singli – 50m2), a domu 140m2
 • Cena zakupu / koszt budowy mieszkania lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z uwzględnieniem współczynnika:
  • 1,0 – dla będących w budowie lub nowo wybudowanych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jeżeli ich pierwszym użytkownikiem będzie docelowy kredytobiorca, lub
  • 0,8 – dla pozostałych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych;

 

esco, serwisy www, grafika, oprogramowanie, komputery, bielsko